۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

خامنه ای از ترس فتوا داد : چهارشنبه سوری مبنای شرعی ندارد و باید از آن اجتناب کرد!


ترس حکومت اسلامی از چهارشنبه سوری بیش از آن است که ما فکر کنیم، خامنه ای در فتوایی اعلام کرده که نه مبنای شرعی دارد و نه عقلی و باید از آن اجتناب شود، جعفر سبحانی مرجع تقلید حکومتی می گوید : چون می گویند زردی من از تو، سرخی تو از من، مصداق حاجت خواستن از آتش و شرک است! (نقل از ایرنا)
ائمه جمعه اکثر شهرها بعد از سالها به یاد این افتاده اند که چهارشنبه سوری حرام است! همه اینها چیزی جز ترس و هراس ولی امر مسلمین جهان از یک مراسم کهن و باستانی ایرانی نیست، ای کاش آقای خامنه ای و دار و دسته دینی اش می فهمیدند، چهارشنبه سوری هرگز پرستش آتش نبوده و نیست. این بزرگترین تبلیغ خامنه ای برای حضور مخالفانش است و عمق فاجعه ای را نشان می دهد که حکومت او که داعیه جانشینی امام زمانش را دارد تا چه حد متزلزل است!


پ.ن : استفتاء بر وزن استفعال، یعنی طلب فتوا و پرسش از مرجع تقلید


0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr