۱۳۸۸ مهر ۷, سه‌شنبه

احمدی نژاد، این از «تهران» و «صنعتی شریف»، فکر رد شدن از کنار «پلی تکنیک» را کرده ای؟

هنوز مهر درست و حسابی شروع نشده که در یک هفته دانشجویان دانشگاه تهران سیلی اول و بعد صنعتی شریف مشت دوم را بر صورت دولت کودتا نواخت. هنوز در حیرتم در حالی که کلاس و خوابگاه ها هنوز درست و حسابی شروع نشده بود، این هماهنگی و یکپارچگی را دانشجویان از کجا آورده بودند! گفتند شریف از دروغگو بیزار است، دانشگاه تهران جای کودتاچی نیست، با بقیه دانشگاهها در سراسر کشور چه می کنی؟
می گویند جو صنعتی شریف از اول سیاسی نبوده و شاید به همین دلیل آخرین مانور تبلیغاتی دانشگاهی را در آنجا انجام دادی، اما هنوز تصاویر روزهای قبل از انتخابات که در همین دانشگاه شریف دانشجویان با "دروغگو، دروغگو" بدرقه ات کردند دل سیاهت را به درد می آورد. تازه این جوابی به حضور نوچه هایت بود، معلوم نیست اگر خودت بیایی چه خواهد شد! کامران دانشجو به عنوان موش آزمایشگاهی واکنش دانشگاهها را سنجید و پاسخش را همه دیدند. اما توصیه می کنم فکر رد شدن از نزدیکی پلی تکنیک را نکن که این یکی با کسی شوخی ندارد!
سابقه پلی تکنیک را اگر نگاه بکن. در زمان دولت نهم که عکست را جلوی خودت آتش زدند، اینبار که با کودتا بازگشتی بعید است سالم بمانی. امروز پلی تکنیک (امیر کبیر)، یک دانشگاه ستاره دار است. مثل همه دانشگاهها بشکه باروتی اماده انفجار است، اما چشیده ای که حساب پلی تکنیک (امیر کبیر) از بقیه جداست. اگر روزی گذرت به دانشگاهی که در سالهای اخیر فعالان سیاسی و آزادیخواهان بسیاری را فارغ التحصیل کرده است و انجمن اسلامی اش همیشه خاری به چشم اصولگرایان بوده، افتاد اینبار شعله های آتش به جای عکس، دامن خودت را خواهد گرفت!

6 نظرات:

حمید گفت...

الفنون ...کی باشه که بخاد از کنار پلی تکنیک رد بشه.

neshat گفت...

پلی تکنیک با تمام وجود آماده ی پذیرایی از دیکتاتور ایران است
.
.
.
همیشه سبز باشی

خاشاک گفت...

سلام بر یار سبزومطلب جدید

ناشناس گفت...

پلی تکنیک شکنجه گاه استبداد!
افتخار میکنم فارغ التحصیل پلی تکنیکم

ناشناس گفت...

وشیراز..
دولت نهم بود که دانشجویان شیرازی بلند گفتند که از احمدی نژآد حتی از ریختش هم متنفرند..
تنفر خشم نیست.. تنفر باروت آماده انفجار است...
کاش روزی بیایی و ببینی آقای ا. ن

ناشناس گفت...

سخت ترین کار اثبات حماقت احمق است این احمق احمق تر از ان است که صدای بلند ورسای مخالفی را بشنود

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr