۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

اول آوریل یا سیزده فروردین روز دروغ است، اما دروغگویی او همیشه برقرار است!


دروغ سیزده فروردین، اول آوریل، فرقی نمی کند. مهم این است که از این روز نام تو را به خاطر می آورد دروغگوی بزرگ . . . اما ای کاش فقط دروغگو بودی. . .

0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr