۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

فراخوان گردهمایی ایرانیان در لندن به مناسبت 18 تیررسانه شمایید در این فرصت اندک در اطلاع رسانی کمک کنید : فراخوان گروه رای من کجاست برای 18 تیر (9جولای) لندن


دیدار ما جمعه ساعت 18-20
میدان ترافالگار لندن

0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr