۱۳۸۹ خرداد ۲۹, شنبه

مرزبندی جنبش سبز

2 نظرات:

ناشناس گفت...

Do you understand what democracy means?You are another Shariatmadari

ناشناس گفت...

دقیقا همینطوره، این خارج نشینا درک نمی کنن چه تفرقه ای دارن ایجاد می کنن. بابا بخداهمه ما یه چیز می خوایم.

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr