۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

تلاش برای بستن پرونده انتخابات

کارتونی از تام اسکات
The cartoon, by Tom Scott, is from the Dominion Post of July 1, 2009

0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr