۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

محمد علی ابطحی : Before - After


تصویر سمت چپ، در دادگاه فرمایشی
تصویر سمت راست محمد علی ابطحی، قبل از دستگیری،
فاصله زمانی، حدود 50 روز
همانطوری که می بینید، غذاهای رژیمی زندان و شنا در استخر اختصاصی وی را لاغر کرده است. علاوه براین مربی بدنساز اختصاصی با حرکات ویزه وزن وی را کاسته است. کبودی زیر چشم آقای وبنوشته ها به دلیل نور پرداری نامناسب است!

1 نظرات:

ناشناس گفت...

دوست عزیز

تصویر سمت چپ مربوط به دادگاه فرمایشی روز شنبه است

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr