۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

ابطحی، امروز دوستداشتنی تر از دیروز!

کمیک اعترافات، در سیستم حکومت اسلامی داستان جدیدی نیست و همانطوری که پیشتر نشان داده شده است نه تنها اذهان عمومی اعتارافات را باور نمی کند، بلکه نتیجه عکسی در نظر عامه مردم دارد. اتفاقی که پیشتر برای علی افشاری نیز افتاد و بنا بر گفته شخص وی، پس از اعترافات و رهایی از زندان، حس شرم و اندوه فراوانی وی را فراگرفته بود که مشاهده عکس العمل مردم و باخبر شدن از حمایتهای دانشجویی برایش غیر قابل تصور بوده است. واکنشی که مسلما باز هم در برابر اعترافات دروغین رخ خواهد داد و قطعا حمایت مردمی با مورد پیشین قابل قیاس نیست.
مطمئنا چه محمد علی ابطحی و چه سایر آزاداندیشان دربند از راهپیمایی میلیونی، حمایت قاطع مردم و نیز ایستادگی قابل تقدیر کروبی / موسوی بی خبر هستند و چه بسا که وارونه ی حقیقت بهشان القا شده باشد. ابطحی، آقای وب نوشته ها، دیروز که در وبنوشته اش برایمان می نوشت و عکسهای معروف موبایلی اش، از پریروز که بیشتر به عنوان مشاور دولت اصلاحات می شناختیم، دوست داشتنی تر بود و امروز که کنارمان می بینیمش عزیزتر. ایکاش در لشگر نامردان مردی پیدا می شد و این هجمه حمایت و آزادی خواهی را به گوش آزادگان اسیر می رسلند.
علی افشاری، که بی اغراق حق بزرگی بر گردن جنبش دانشجویی و نگرش آزادیخواهی دانشجویان هم نسل و امروزش دارد، نکات ارزشمندی را در مصاحبه با VOA بیان می کرد. وی که جز افرادیست که بیشترین مدت حبس انفرادی و شکنجه های روانی را دارد، تن دادن به اعترافات زیر شکنجه های بخصوص روانی را امری طبیعی و بدیهی می دانست و با توجه به سابقه خویش، به بی اطلاعی زندانی از اوضاع بیرون زندان و تصور اینکه صحنه کاملا خالیست و نقش شکنجه ها در فروپاشی شخصیتی اشاره کرد. علاوه براین متن دادخواست را بسیار ضعیف و فاقد هرگونه ارزش حقوقی خواند. چرا که در آن تنها به جرایم سیاسی اشاره شده بود و کودتاچی درج جرایم گریز ناپذیر قضایی را فراموش کرده بود. با اینکه اعترافات برای ما قابل پیشبینی بود، اما ضعیفتر از آن چیزی بود که ما می پنداشتیم. در مجموع باید پذیرفت، ارزش قانونی اعترافات نه تنها صفر است، بلکه لزوم محاکمه دستگاه اعتراف گیر را می طلبد.
در مجموع باید پذیرفت که سطح دانایی و تنگنا و مشارکت مردم در اعتراضات بسیار بیشتر از زمان اعترافات علی افشاریست و قطعا قابل مقایسه با آن زمان نیست. پس بی راه نیست اگر بگوییم این اعترافات آتش خشم مردم را شعله ورتر خواهد ساخت که دامن حاکمان وقت را خواهد گرفت و عملا کودتاچی به دست خود شوک مجددی به جنبش مردمی وارد کرد تا همچنان به مسیر سبز خود ادامه دهد.

0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr