۱۳۸۸ تیر ۲۳, سه‌شنبه

رفسنجان علی هاشمی بَهرمان اکبری!

به همین پیچیدگی، به همین درهم ریختگی و مبهمی!

0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr