۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

علفهای دشت بی فرهنگی ما : بسیج

حماسه روز 13 آبان باز هم با صحنه های درد آوری همراه بود. تصاویری که چشم هر نابینایی را باز میکند. بد نیست کسانی که هر روز به اینجا سر می زنند و الفاظ رکیکی را نثار بنده و هر سبز اندیشی می کنند، نگاهی به این تصاویر بیاندازند. براستی که بسیجی واقعی همت بود و باکری. . . جوانان خالصی بودند که بجای تجاوز به ناموس برای حفظ خواهران و مادران ما شهید شدند.

برای دیدن بیش از 35 فیلم و عکس از برخورد وحشیانه بسیجی های مزدور با مردم بی دفاع سری به اینجا بزنید.

1 نظرات:

mohammad hossein گفت...

سلام گفتند صانع ژاله نبود بلکه ژاله صانع بود هرچه بود برادر بسیجی‌ بود و خونش در راه اسلام ریخته شد نه در راه آقای احمدی نژاد هم خودم بسیجی‌ هستم وهم دو تا پسرهام بسیجی‌ هستند ما اگر مثل صانع در تظاهرات شرکت می‌کنیم ما علیه اسلام و ولایت فقیه نیستیم ما آقای احمدی‌نژاد را قبول نداریم ما انرژی هسته‌ای را دوست داریم ولی‌ گرسنگی را بخاطر انرژی هسته‌ای دوستنداریم مردم مصر تونس سعودی و غیره اسلام را دوست دارند ولی رئیس‌ جمهور ی که رفاهه مردم را نمیخواهد دوست نداشتند .

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr