۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

بسیجی خامنه ای روز روشن از دیوار مردم بالا می رود

آقای خامنه ای! این بسیجیان مخلص شما هستند که روز روشن از دیوار مردم بالا می روند. همان بسیجی که قرار بود حافظ مردم باشد، قاتل و متجاوز و دزد مردم شد.
چه فرقی است بین بسیجی تصویر بالا و دزد عکس پایین؟

0 نظرات:

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr