۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

احمد جنتی : برای اجرای طرح «تحمل اقتصادی»، بجای سبد خانواده، از «نعلبکی خانواده» استفاده کنید!

احمد جنتی امام جمعه تهران، ضمن حمایت از طرح «تحمل اقتصادی» راهکارهای لازم و عملی برای تحقق این طرح به شرح زیر ارائه داد :
به جای "سبد خانواده" زین پس مردم از چیز دیگری مثل "نعلبکی خانواده" استفاده کنند. رایانه ها باید هدفمند باشند، جوانان نباید در اینترنت ساخته صهیونیسم و شیطان بزرگ بچرخند و گمراه شوند و بروند در بالاترین و فیس بوک و بی بی سی و یوتیوب و امثالهم ( لعن الله علیهم) بچرخند که کلی هم هزینه اینترنت بدهند. بجای اینکار نمودارهای تورم، بیکاری، خط فقر و رشد اقتصادی را که برادر عزیزمان ا.ن ( احمدی نژاد)و سایر دوستان تهیه کردند را در ابعاد بزرگ بر دیوار آشپزخانه و پذیرایی و حتی اتاق خواب نصب کنند، حتی بیل بوردش را در شهر بسازند تا باعث خطای دید و کسب روحیه شود. مردم بجای اینکه به برادران بسیجی مسلح مظلوم و بی دفاع سنگ پرتاب کنند، همان سنگ را به شکم بسته و بخوابند تا گرسنگی را حس نکنند، تازه کلی هم به یاد سنگ اندازان عزیز غزه می افتند. بجای اینکه مدام علیه کودتا و دیکتاتوری، تجاوز و تهاجم بجنگند، کمی هم به مبارزه و جنگ روانی با شکم خانوادهایشان بروند! مردم بجای اینکه در خیابانها جمع شوند و اعتراض کنند و کلی انرژی و کالری هدر بدهند، در منزلشان بصورت افقی پای تلویزیون باشند که یا سخنان مقام رهبری را پخش می کند، یا سخنانش را بررسی می کند که از صد سال عبادت هم بهتر است.
احمد جنتی گفت : باید قدر فسیل و سوختهای فسیلی را بدانید که مبادا روزی نباشند و به کمک دولت مهرورز ودوستان روسی، با راه افتادن هسته ای، حق مسلم ما، باید از فسیل و سوختش حمایت و حفاظت کرد. وی افزود جایگزینی هسته ای به جای فسیلی ربطی به وی نداشته و همچنان رییس شورای نگهبان می ماند!

1 نظرات:

زیتون گفت...

بدترین اسلام،اسلام انگشتری
حجت الاسلام سیدعلی اکبرمحتشمی پور:«فرقه مصباحیه ازسایرگروهکها خطرناکتراست»
می گویند وقتی اطلاعات انسان زیاد شود تصمیم گیری اوسخت میشود شناخت اسلام امام خمینی نیزازبین همه اسلام ها یاتمیزحق ازباطل(فرقان) دراین زمانه بسیارسخت است
دربین اسلام های انحرافی ،اعم ازاسلام جمودوخمود وجهل وخرافه ،تحجر،اسلام سرمایه داری و...،کثیف ترین اسلام،اسلام انگشتری است .اسلامی که درنخیله انگشترازدست درآورد وحق راضایع کرد ودیگری بدست کرد باطل رالباس حق پوشاند واسلام اموی ومصباحی واسلام ظلم را برمردم سلطه داد ودگرباره زمانی که جوانان ایران درسال 57به تعبیرامام درخیابانها کشته می شدند فرح همسرشاه رابه حضورپذیرفت وانگشتربرای سلامتی جلادخون آشامی چون محمدرضا پهلوی فرستاد(به کتاب حزب قاعدین عمادالدین باقی رجوع شود)وظرف 30سال گذشته با بی تجربگی ملت ایران وعدم فریادبرشرشان بداخل نهادهای حاکمیتی نفوذکرده وامروزچون اسلافش قرآن برسرنیزه کرده وبه ضرب وشتم جوانان درخیابانها می پردازد

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr